מעלה בטוב

פרק 14 - על עבודת אלילים והצורך באלוהים

Episode Summary

פסיכולוגיה - המודל היהודי בן אדם מצווה לשמוח, על פי ההלכה. אם אינו שמח, מוטב ש"יפשפש במעשיו". מהו חטאו? איזה שקר הוא משקר לעצמו? מיהו אליל השווא אותו הוא עובד? אביו? אמו? העבודה שלו? אולי כספו? או אולי אלילים פסיכולוגיים, כמו: נורמליות, או אותנטיות? לעתים, ניצב האדם ב"ניסיון" - נסיבות חיים קשות שאינן קשורות במעשיו - מחלה קשה או מלחמה. אז נדרש אדם "להתגייס" לטובת עמידה ב"ניסיון", בתוכנית האלוהית שאינו מודע לתכליתה. שיחה מרתקת עם ד"ר יאיר כספי, על פסיכולוגיה ויהדות, וכיצד הן משלימות זו את זו. ילדותו של כספי היתה "ניסיון" לא פשוט. בבגרותו יצא למסע בחיפוש אחר אושרו. כשהגיע למורו, ישעיהו לייבוביץ', מצא את שביקש, ומאז למד והשכיל בפילוסופיה היהודית, ויזם מודל פסיכולוגי המושתת על עקרונות ההלכה היהודית. כספי הוא מחבר הספרים: ״לדרוש אלוהים״, ״ניסיון- פסיכולוגיה ויהדות: מסע תיקון״ ו-״הילד שכמעט הציל את אמו״. שיחה על הצורך של האדם באלוהים, ועל האלילים המשעבדים אותנו כשאין לנו אלוהים. על משמעות החופש ועל התפקיד שלנו כרכיב מהותי מהחופש היהודי. על החוויה האנושית, שהיא בבסיסה המתח הנצחי שבין האלוהי לחייתי, בין הציווי לבחירה.